Общественополезна дейност

Футболен клуб Левски-Раковски поставя личностното развитие, формирането на навици за здравословен начин на живот и изграждането на ценностна система на първо място сред своите цели. Сред основните насоки, към които работим са:

Политиката на клуба

Клубът участва в инициативи и семинари за промотиране на здравословния начин на живот. В последното си участие в проекта „7:0 за хората срещу зависимостите“, директорът Станислав Ангелов проведе обучителна и мотивираща лекция, докато всички треньори в клуба проведоха тренировъчни занимания с хора, страдащи от зависимости.

Като част от политиката на клуба е включването на деца в неравностойно положение към тренировъчния процес на отборите. В Левски-Раковски тренират подрастващи със заболявания като синдром на Даун,

Клубът се стреми да подпомогне децата от семейства с ниски финансови възможности, чрез безплатни тренировъчни занимания и предоставяне на безплатна футболна екипировка.

Политика на клуба е да не отхвърля нито едно изоставащо с футболните си качества дете, именно за да се даде възможност на всяко едно от тях да расте в позитивна обстановка.

 Как помагаме чрез футбола?

Във Футболен клуб Левски-Раковски разглеждаме спорта като инструмент за развиване на морално-волевите качества на децата и юношите. Методиката на обучение в клуба е изцяло изградена и цели постигането на следното:

Ние сме единствения детско-юношески клуб, който работи с психолози за подобряване на менталното здраве и устойчивост на своите кадри.