Проекти и цели

Във футболен клуб Левски-Раковски реализираме устойчив модел за развитие на деца и юноши, чрез който се стремим да предоставим реална възможност за комплексно надграждане и успех в условия, отговарящи на западноевропейските стандарти и изисквания.

Проекти

Цели

За родители